Vakfın Amacı

A – Erciyes Organ Nakli Vakfı, organ nakli konusunda bilimsel eğitim ve araştırma yapmak, bunları geliştirmek, bunlarla ilgili yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, bu konularda yurt içi ve yurt dışı bilimsel eğitim ve araştırma projelerini desteklemek, bu konularda öğrencilere burslar sağlamak, üstün başarılı olanlara ödüller vermek, öğretim üye ve araştırmacılara ileri ihtisas çalışmaları için destek vermek, yardımda bulunmak,

B – Erciyes Organ Nakli Vakfı, gayesi içinde tedaviye muhtaç ve mali durumları iyi olmayan hastalarına tedavileri hususunda her türlü yardımda bulunmak,

C – Erciyes Organ Nakli Vakfı, kendisine bağlı araştırma kurumları açabilir ve bu kurumların araştırma projelerine destek verir,

D – Erciyes Organ Nakli Vakfı, gelirlerini artırmak için her çeşit teşebbüs ve    tasarrufta bulunabilir.

E – Vakıf, gayesine uygun bir şekilde çalıştırılmak üzere yeteri kadar, ihtiyacı nisbetinde ücretli personel çalıştırabilir.

F- Vakıf, bağış ve vasiyet yoluyla yeniden mallar iktisab edebilir.

G- Vakıf, karlarını ve gelirlerini artırabilmek amacıyla her çeşit faaliyette bulunabilir.