Resim

Türkiye’de ilk kez 1975 yılında başarılı bir böbrek nakli ile başlayan organ nakilleri günümüzde kronik organ hastası olan insanlarımıza yaşama şansı vermeye devam etmekteir. Bu şans ancak organ temin edildiği ölçüde vardır. Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Şubat 1994 yılında gerçekleştirdiği ilk böbrek nakli ile konuya duyarlılığını ortaya koyarak Türkiye’de Organ Nakli yapabilen merkezler arasında yer almış ve başkentin doğusunda bu hizmeti veren ilk merkez olmuştur.

Çağdaş toplum olmanın ve insana verilen değerin en önemli göstergelerinden biri sağlık olduğuna göre toplum da bu konuda üzerine düşen görevi yapmalıdır. Bir çok hasta bağışlanacak bir organ için beklerken ölmektedir.

Bağışlanacak bir organ başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır.